Krav for å få kontantstøtte


Hvem får kontantstøtte?

  • Hvis barnet er mellom ett og to år, og ikke går i barnehage med offentlig driftstilskudd. Går barnet ditt i barnehage mindre enn 20 timer i uka kan du få halv kontantstøtte.
  • Hvis barnet er adoptert kan du få kontantstøtte opptil 11 måneder etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger ved adopsjonen er utløpt. Dette gjelder selv om barnet er to år, eller fyller to år i løpet av denne tiden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen.


Hvem får ikke kontantstøtte

  • Hvis barnet er i fosterhjem eller på institusjon gjennom barnevernet.
  • Hvis du får foreldrepenger ved adopsjon. I så fall får du kontantstøtten etter at perioden for foreldrepenger er utløpt.
  • Hvis barnet ikke er bosatt i Norge. Det vil si at barnet må oppholde seg i Norge i mer enn 12 måneder. I noen tilfeller kan du få kontantstøtte om du har et kortvarig opphold i utlandet på inntil tre måneder.


Usikker på om du kan få kontantstøtte?

Mer informasjon kan leses hos NAV på Nav.no, eller ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.Design downloaded from free website templates.