Utbetaling av kontantstøtte


Satser kontantstøtte 2012

Kontantstøtten bestemmes av Stortinget hvert år, og kan dermed bli forandret.


Tid i barnehage Kontantstøtte i % Per barn 13-18 mnd Per barn  19-23 mnd
0 timer/uke 100 % 5000 kr 3303 kr
opptil 19 timer/uke 50 % 2500 kr 1652 kr
over 20 timer/uke Ingen kontantstøtte Ingen kontantstøtte Ingen kontantstøtte


Design downloaded from free website templates.