Søknad om kontantstøtte


Hvordan søker jeg om kontantstøtte?

Hvis barnet bor sammen med begge foreldrene, kan én av dere søke. Bor ikke foreldrene sammen, er det den som barnet bor fast hos som skal søke. Er det derimot inngått en avtale om delt bosted, kan støtten bli delt, men bare hvis barnet ikke går i barnehage med offentlig driftstilskudd.


For å søke om støtte benytter du dette skjemaet Søknad om kontantstøtte til småbarnsforeldre - NAV 34-00.08, som er på NAV sine nettsider.Design downloaded from free website templates.